Svobodný software

Svobodný software je druh softwaru, který zaručuje uživatelům následující čtyři svobody:

  • Spouštět program za libovolným účelem
  • Studovat, jak program funguje. Měnit ho, aby dělal, co chcete
  • Svoboda redistribuovat program, takže člověk může pomoci ostatním
  • Svoboda šířit kopie upravené verze ostatním

Významným znakem svobodného softwaru je otevřený (dostupný) zdrojový kód programu – ovšem ne každý program s dostupným zdrojovým kódem je svobodný software – nezbytná je i vhodná softwarová licence, která zaručuje uživateli práva tento kód upravovat a šířit dál.

Svobodný software není jen záležitost zajímavá pro vývojáře, kteří rozumí zdrojovému kódu, ale má i nenahraditelný význam z hlediska podnikání. Svobodný software znamená zdravější konkurenční prostředí – díky právům zakotvených ve svobodných softwarových licencích, se uživatel (zákazník) nemusí spoléhat na původního dodavatele softwaru – vždy si může vybrat tu nejlepší možnou nabídku na trhu, toho nejlepšího dodavatele, kterému svěří rozvoj daného softwaru. Zatímco v případě uzavřeného (nesvobodného) softwaru je původní autor monopolistou (na trhu daného programu), protože on jediný má přístup ke zdrojovému kódu a on jediný má práva tento software upravovat, vydávat nové verze nebo opravovat chyby. Svobodný software představuje i ochranu investic – nemusíte se bát situace, že původní autor ukončí činnost nebo přestane opravovat chyby případně nasadí nečekaně vysokou cenu za nové verze – peníze investované do vývoje svobodného softwaru se vám neztratí, v případě nespokojenosti s původním dodavatelem můžete bezproblémů pokračovat ve vývoji vlastními silami nebo si najít nového dodavatele, který bude vaši aplikaci rozvíjet. Vždy můžete uspořádat výběrové řízení a vybrat tu nejlepší nabídku na trhu, toho nejlepšího dodavatele.

Vztah k otevřenému softwaru

Svobodný software (free software) a otevřený software (open source) jsou blízké pojmy a prakticky všechen svobodný software je zároveň open source a naopak. Rozdíl je v odlišné motivaci a filosofickém pozadí. Více se tomuto tématu věnuje článek Why Open Source misses the point of Free Software. Svobodný software je původní myšlenka pocházející z 80. let 20. století.

Další čtení

© 2010-2024 Ing. František Kučera